śrutownice

Jak działają śrutownice? 

Śrutowanie wykorzystuje sprzęt do śrutowania w celu napędzania środków ściernych na powierzchniach poddawanych obróbce końcowej. To urządzenie wykorzystuje specjalnie zaprojektowane i ściśle kontrolowane koło do generowania siły odśrodkowej i strumieniowania materiałów ściernych, takich jak śrut stalowy i śrut stalowy na produktach. Proces polega na „rzucaniu” mediów na powierzchnię, a nie „dmuchaniu” ich. Jest to powszechne wyposażenie stosowane w systemach śrutowania.

Charakterystyka urządzeń

  • Sprzęt do obróbki strumieniowo-ściernej awexim.pl: Urządzenia do obróbki strumieniowo-ściernej umożliwiają ciągłe cykle obróbki strumieniowo-ściernej z ciągłym recyklingiem ścierniwa. Maszyny te mają wbudowany gumowy pas i stalowe modele lotu w różnych rozmiarach.
  • Śrutownice obrotowe ze stołem obrotowym: Śrutownice z napędem bezpośrednim obracają się w celu załadunku i rozładunku ścierniwa.
  • Śrutownice stołowe: Są to stałe elementy wyposażenia z kołami z napędem bezpośrednim, zamontowanymi wewnątrz szafy śrutowniczej.
  • Wieszaki obrotowe: Te koła do śrutowania z napędem bezpośrednim mają obracające się wrzeciona, które umożliwiają ładowanie i rozładowywanie ścierniwa podczas ciągłego cyklu śrutowania.
  • Sprzęt do obróbki strumieniowo-ściernej na wieszakach: Systemy do obróbki strumieniowo-ściernej można wyposażyć w wózki i zawiesić na ręcznych szynach jednoszynowych Y do określonych operacji śrutowania.
  • Oczyszczarki butlowe: Niektóre urządzenia do śrutowania specjalizują się w usuwaniu rdzy i starej farby z wszelkiego rodzaju metalowych cylindrów.

Wybór urządzenia

Systemy śrutowania i piaskowania wykorzystują zarówno proste, jak i zaawansowane konstrukcje urządzeń. Jednak żaden system nie mógłby działać bez mediów ściernych. Ten materiał jest sercem procesu obróbki strumieniowo-ściernej i jest dostępny w różnych formach przeznaczonych do różnych zastosowań. Materiały ścierne mogą być mineralne, organiczne, ceramiczne, plastikowe lub na bazie metalu. Każda baza chemiczna spełnia określone zadania ścierne i posiada kluczowe właściwości ścierne.

W systemach nadmuchu powietrzem media wchodzą do strumienia sprężonego powietrza z garnka lub pojemnika. Zawory kierują zapas mediów do węża strumieniowego, a system recyklingu umożliwia powrót mediów. Systemy odśrodkowego śrutowania posiadają również pojemnik do przechowywania. Ten system wykorzystuje mechaniczne podawanie do wysyłania mediów do obracającego się koła i na powierzchnię obróbki przed zebraniem i recyklingiem.