Notariusz Katowice cennik

Notariusz Katowice cennik – jakie obowiązki przejmie? 

Notariusz, zwany także notariuszem, urzędnik publiczny, którego główną funkcją w krajach prawa zwyczajowego jest uwierzytelnianie umów, aktów i innych dokumentów za pomocą odpowiedniego zaświadczenia z pieczęcią notarialną. W prawie rzymskim notariusz był pierwotnie niewolnikiem lub wyzwoleńcem, który sporządzał notatki z postępowań sądowych. Jednak praca współczesnego notariusza bardziej odpowiada pracy rzymskiego tabularis, który zbierał i przechowywał dowody. W średniowieczu notariusz był urzędnikiem kościelnym zajmującym się przechowywaniem dowodów, ale jego obowiązki były głównie świeckie.

Kim jest notariusz?

Zacznijmy od prostej definicji, aby dać ci konkretne wyobrażenie o tym, na czym polegają usługi notarialne notariusz-ligota.pl. Notariusz to osoba, która jest świadkiem podpisania ważnych dokumentów w celu nadania im wiarygodności prawnej i bardziej „oficjalnego” oznaczenia. Czasami jest to wymagane w przypadku dokumentów rządowych, ważnych dokumentów finansowych dla firmy lub różnych celów wyznaczonych przez sąd. Niektóre typowe rodzaje dokumentów, które wymagają poświadczenia notarialnego, obejmują dokumenty rozwodowe, dokumenty hipoteczne, umowy handlowe, oświadczenia pod przysięgą, akty powiernicze, przeniesienie pełnomocnictwa i inne ważne sytuacje prawne lub finansowe, które dotyczą wielu stron.

Najbardziej typowe czynności notarialne polegają na wykonywaniu (podpisywaniu) dokumentów. Aby dokumenty wymagające aktu notarialnego zostały prawidłowo sporządzone, podpisujący musi fizycznie stawić się przed notariuszem, udowodnić przed notariuszem swoją tożsamość oraz potwierdzić, że zrozumiał treść dokumentu i gotowość podpisania lub złożyć przysięgę/oświadczenie, że treść dokumentu jest zgodna z prawdą. Wymagany akt notarialny jest określany na podstawie treści dokumentu lub na polecenie osoby podpisującej lub innej strony związanej z dokumentem – nie jest określany przez notariusza.

Czym jest akt notarialny?

Notariusz przekazuje fakty aktu/transakcji notarialnej, wypełniając oficjalne oświadczenie zwane „aktem notarialnym”. Akt notarialny jest zawsze podpisany i często pieczętowany (w zależności od wymogów państwowych) przez notariusza. Akt notarialny zwykle pojawia się na końcu dokumentu lub jest dołączany do dokumentu jako oddzielna karta. Najbardziej znany język poświadczenia notarialnego brzmi zasadniczo tak: „Potwierdzone przede mną przez (nazwisko osoby podpisującej) w tym (data) dniu (miesiąca), (roku)” lub „Zaprzysiężony/potwierdzony i podpisany (podpisany) przede mną w tym (data) dniu z (miesiąca), (roku).”