Preferencje celne – czym są?

Wysokość stawek celnych uzależniona jest od wielu czynników. Jeśli planujesz stać się importerem koniecznie przyjrzyj się bliżej taryfom celnym i ich rodzajom. To właśnie od nich bowiem zależy kwota, jaką będziesz uiszczał przy sprowadzaniu towarów.

Co to preferencje celne?

Otóż, preferencje celne są niczym innym, jak polityką różnicowania wysokości ceł dotyczących towarów z różnych grup krajów. Mówiąc o preferencjach celnych, ciężko nie wspomnieć o taryfie celnej. Jest to urzędowy wykaz grup towarów i wyrobów podlegających ocleniu, w którym zawarte są stawki celne towarów. Preferencje celne dzielą się na taryfę jednokolumnową oraz wielokolumnowe. Pierwsza z nich dotyczy przywożonych towarów, które są traktowane w taki sam sposób, niezależnie od tego, z jakiego kraju pochodzą. W tym przypadku taryfa celna mieści się w jednej kolumnę. Taryfa wielokolumnowa odnosi się do wielu kolumn, z której każda zawiera stawki celne dotyczące konkretnych towarów pochodzące z określonej grupy krajów. W przypadku taryfy wielokolumnowej możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami stawek. Zaliczamy do nich stawki: konwencjonalne, obniżone, preferencyjne, autonomiczne oraz ryczałtowe.

Sposoby wyrażania stawek celnych

Stawki celne zawarte w taryfach mogą być wyrażone w różny sposób. Jeśli zapoznasz się z taryfą napotkasz sposób: procentowy od wartości towaru, kwotowy od jednostki, wagi lub ilości, procentowy i kwotowy. Możesz spotkać się również z wyborem między procentowym lub kwotowym, w przypadku którego wybierane jest niższe bądź też wyższe cło – wybór zależy od stawki alternatywnej.

Zapoznając się z pojęciem taryfy celnej i preferencji z pewnością natkniesz się na Wspólną Taryfę Celną. Jest to rozwiązanie wprowadzone ze względu na potrzebę usystematyzowania towarów bądź też grup towarów oznaczonych specjalnymi kodami. Tak więc w przypadku polski oraz innych państw członkowskich UE mamy do czynienia ze Wspólną Taryfą Celną TARIC. Oprócz tego w Polsce obowiązuje także Wspólna Taryfa Celna ISZTAR odnosząca się do podatków VAT i akcyzy.