Przedszkole angielskie

Przedszkole angielskie – w jaki sposób znajomość języka obcego pomoże później?

Jako podstawowy język komunikacji na całym świecie, biegła znajomość języka angielskiego jest bardzo poszukiwaną umiejętnością w międzynarodowym miejscu pracy, dlatego jedną z korzyści płynących z nauki języka angielskiego jest to, że znacząco zwiększa on Twoje szanse na znalezienie pracy. Statystycznie udowodniono, że osoby ubiegające się o pracę z biegłą znajomością języka angielskiego w swoim CV mają zwiększony potencjał zatrudnienia. 

Lepsze wykształcenie to więcej możliwości

Powszechnie uznaje się również, że osoby biegle władające drugim językiem, bez względu na to, czy są dwujęzyczne, czy uczyły się języka obcego, mogą generalnie spodziewać się wyższego wynagrodzenia (do 10% – 15%) niż osoby bez niego. Warto zauważyć, że niektóre zawody na całym świecie mają szczególne zapotrzebowanie na osoby mówiące po angielsku, biorąc pod uwagę, że głównym językiem w nich – i globalnej komunikacji prowadzonej w ich społecznościach – jest angielski.

Świat biznesu i handel międzynarodowy są oczywiście znane z używania języka angielskiego, a na przykład angielski stał się również międzynarodowym językiem nauki i medycyny od połowy XX wieku. Angielski jest również głównym językiem internetu. Szacuje się, że codziennie z internetu korzysta 565 milionów ludzi, a około 55,5% najczęściej odwiedzanych stron internetowych na świecie jest wyświetlanych w języku angielskim. Amerykańskie firmy, takie jak IBM, Microsoft i inni pionierzy technologii, byli tymi, którzy wynaleźli pierwsze języki programowania, a angielski jest nadal najczęściej używanym, a zatem najważniejszym językiem w świecie programowania i kodowania.

Rozpocznij życie w kraju anglojęzycznym

Kolejną zaletą nauki języka angielskiego jest możliwość przeprowadzki do kraju anglojęzycznego. Często, aby zostać obywatelem kraju anglojęzycznego, trzeba osiągnąć określony poziom znajomości języka angielskiego. Mówienie i rozumienie języka angielskiego zwiększy również Twoje szanse na znalezienie pracy i pomoże Ci skutecznie rozmawiać i komunikować się z otoczeniem – czy to w supermarkecie, u lekarza, czy z nowymi przyjaciółmi i sąsiadami.

Kiedy uczysz się angielskiego jako drugiego języka, uczysz się także nowych sposobów myślenia i wyrażania siebie zarówno werbalnie, jak i poprzez słowo pisane. Nauka wielu języków może pomóc Ci lepiej komunikować się w dowolnym języku, gdy dowiesz się więcej o tym, jak działa sam język i jak używać go do komunikowania się z innymi we wszelkiego rodzaju sytuacjach społecznych, edukacyjnych i zawodowych.